Wat doet de MR?

De MR kijkt mee naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan, de invulling van de identiteit, de lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (bijvoorbeeld het anti-pestprotocol) en naar de schooltijden. Kortom een breed terrein aan onderwerpen.

De MR formuleert adviezen waar de schoolleiding op reageert. Ook zijn er besluiten waarvoor de schoolleiding directe instemming van de MR moet vragen.

Lees hier het jaarverslag 2021 van de MR.

Oudergeleding MR:

  • Mirjam Bos
  • Corien Buitink
  • Artine Vink

Personeelsgeleding MR:

  • Gerda Kruitbosch (voorzitter)
  • Arja Vlasblom
  • Evelien van Middendorp

Van links naar rechts:
Artine, Arja Vlasblom, Corien Buitink, MIrjam Bos en Gerda Kruitbosch.  Evelien van Middendorp ontbreekt op deze foto.

Neem contact op met de MR

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de MR-leden van onze school.