Afscheid leerkrachten

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van twee collega’s. Na de zomervakantie zullen zij niet meer werkzaam zijn op IKC Amalia. Graag zetten we hen nog één keer in het zonnetje! We willen jullie heel hartelijk bedanken voor alles wat jullie voor onze school en voor de leerlingen hebben betekend! Het ga jullie goed!

Juf Evelien

Zes jaar geleden kwam juf Evelien op de Amalia werken. Hiervoor werkte ze op de Prinses Beatrixschool in De Glind. Juf Evelien gaf op onze school vooral les in groep 3 t/m 5. Dat heeft ze met veel plezier gedaan. Ze was altijd inzetbaar waar ze nodig was. In de afgelopen periode ontdekte juf Evelien dat het lesgeven aan kinderen in de onderbouw iets is wat ze graag wil gaan doen. Ze vond een baan in de onderbouw op IKC Juliana. In de afgelopen weken heeft ze daar al met veel plezier kennis gemaakt. We bedanken Evelien voor alles wat ze voor onze school heeft betekend en wensen haar veel succes en plezier op IKC Juliana!

Juf Gerda

Afgelopen april was juf Gerda 12,5 jaar werkzaam bij De Drieslag. Eerst op De Zaaier en de Prins Willem Alexanderschool. Negen jaar geleden kwam ze op de Amalia werken. Juf Gerda werkte op onze school in de groepen 1 t/m 5. Dat heeft ze met grote inzet gedaan. Naast leerkracht begeleidde juf Gerda ook de stagiaires. Veertig jaar geleden startte juf Gerda in het onderwijs als kleuterjuf. Bij haar 40 jarig jubileum verlaat ze de Amalia om nog één keer een nieuwe uitdaging aan te gaan. Terug naar de kleuters op CBS De Waterstroom in Ederveen. We bedanken ook Gerda voor alle jaren op de Amalia en wensen haar alle goeds toe!