Wat doet de MR?

De MR kijkt mee naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan, de invulling van de identiteit, de lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (bijvoorbeeld het anti-pestprotocol) en naar de schooltijden. Kortom een breed terrein aan onderwerpen.

De MR formuleert adviezen waar de schoolleiding op reageert. Ook zijn er besluiten waarvoor de schoolleiding directe instemming van de MR moet vragen.

Lees hier het jaarverslag 2022 van de MR

Oudergeleding MR:

  • Corien Buitink
  • Artine Vink

Personeelsgeleding MR:

  • Arja Vlasblom
  • Teun de Vries
  • Renate Bax

Van links naar rechts:
Arja Vlasblom, Teun de Vries, Corien Buitink, Renate Bax en Artine Vink.

 

Neem contact op met de MR

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan de MR-leden van onze school.