Team

Pedagogisch medewerkers

Op het kinderdagverblijf, bij de peuteropvang en bij de buitenschoolse opvang (BSO) zijn pedagogisch medewerkers werkzaam. Zij zijn verantwoordelijk voor een fijne en veilige opvang van de kinderen.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten hebben de dagelijkse zorg voor de kinderen in de groep. Zij zorgen voor een goede sfeer en een veilige omgeving, waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De groepsleerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders als het gaat over het onderwijs. Meestal zijn er twee leerkrachten aan een groep verbonden. Het spreekt voor zich dat duoleerkrachten een wekelijkse overdracht hebben. Naast het lesgeven hebben leerkrachten verschillende taken op schoolniveau.  De contactgegevens van de leerkrachten zijn te vinden in het ouderportaal. Tevens zijn leerkrachten bereikbaar via Parro.

Ga direct naar het ouderportaal

Ga direct naar Parro

Intern begeleiders

De intern begeleiders houden zich bezig met het opzetten en coördineren van de leerlingen zorg in onze school. Zij begeleiden leerkrachten bij het hele zorgproces in de groepen. Ook hebben de intern begeleiders contact met ouders en interne instanties. Daarnaast maken zij deel uit van het managementteam van de school. Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van procedures en het nemen van initiatieven om de kwaliteit te verhogen. De intern begeleiders zijn via Parro te bereiken of de mail te bereiken.

  • Groep 1 t/m 3/4:  Wilma ter Haar
  • Groep 4 t/m 8:  Janneke van Rijn

Onderwijsassistenten

Op onze school werken vijf onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten. Daarnaast geven zij extra hulp aan leerlingen die extra instructie of juist extra uitdaging nodig hebben. Dit gebeurt in kleine groepjes of soms aan individuele kinderen aan de hand van een specifiek plan. Het plan wordt opgesteld in overleg met de intern begeleider.

Teamleiders

De leerkrachten op onze school werken in drie kleinere teams samen. Op onze school is er een onderbouwteam (groep 1 t/m 3, een middenbouwteam (groep 3/4 t/m 5) en een bovenbouwteam (groep 5/6 t/m 8). Ieder team heeft een teamleider die verantwoordelijk is voor de onderwijskundige en organisatorische gang van zaken. Daarnaast dragen de teamleiders zorg voor de doorgaande lijn door de hele school. De teamleiders maken eveneens deel uit van het managementteam van onze school.

  • Teamleider onderbouw: Aline van de Bunt (di-do)
  • Teamleider middenbouw: Christa van Maanen (di-do)
  • Teamleider bovenbouw: Jesse Haasnoot (di-vr)

Directeur

Onze directeur, Geertje van de Put,  geeft leiding aan het managementteam (MT) dat bestaat uit de intern begeleiders en de teamleiders. Het MT bespreekt de ontwikkeling van het onderwijs op onze school en de dagelijkse gang van zaken.

De directeur heeft als taak het ontwikkelen van beleid op korte en lange termijn op verschillende terreinen, waaronder personeel, financieel, huisvesting en onderwijskundige zaken. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de inzet van ieders capaciteiten in de school en bewaakt de directeur de identiteit en de kwaliteit van het onderwijs.

Wilt u de directeur spreken? Loop dan gerust even binnen, maak een afspraak of stuur een berichtje via Parro.