Preventieve aanpak

Als school kiezen we voor een preventieve aanpak. Wij vinden voorkomen belangrijker dan straffen. Om te zorgen dat er een veilig klimaat is in de school zijn en binnen en buiten de groep duidelijke regels. 

Moeilijk gedrag van leerlingen is ‘de beste keuze’ die het kind op dat moment kan maken. De taak van de school en ouders is om te kijken waarom een kind zich zo gedraagt. De eerste stap is kijken welke omgevingsfactoren van invloed kunnen zijn. 

Een volgende stap is kijken wat het kind nodig heeft om acceptabel gedrag te vertonen. Structuur bieden en liefde voor het kind zijn belangrijke middelen. Positieve feedback vergroot het zelfvertrouwen van het kind. Bij liefde uitstralen hoort ook grenzen stellen en consequenties verbinden aan het overschrijden ervan. 

Een goede samenwerking met de ouders is heel belangrijk. De loyaliteit van het kind met zijn ouders is sterker dan die met school. Met een consequente benadering door alle betrokkenen is een kind het meest gebaat. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Als school verstaan wij onder grensoverschrijdend gedrag; het gedrag waarbij regels structureel overschreden worden of materialen vernield en/of beschadigd worden, iemand terugkerend psychisch en/of fysiek een ander lastig valt, bedreigt of aanvalt. Hierdoor vormt de leerling een bedreiging voor de veiligheid van zijn omgeving en zichzelf. We denken samen na hoe we dit gedrag om kunnen buigen. 

Meer hierover kunt u lezen in onze brochure omgaan met gedrag. Deze brochure is totstand gekomen in overleg met onze MR.

  • Heeft u vragen over het gedrag van uw kind? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.
  • Heeft u vragen over onze aanpak op school? Neem dan contact op met Janneke van Rijn, onze Intern Begeleider. Het mailadres vindt u op de laatste pagina van de brochure.