Wat mogen ouders van ons team verwachten?

  1. Samen met ouders willen wij zoeken naar wat het beste is voor het kind en de groep
  2. We zetten ons in zodat kinderen en ouders zich veilig voelen binnen onze school
  3. Respectvol willen we kinderen en ouders tegemoet treden
  4. We willen ouders adequaat en duidelijk informeren over de voortgang van het kind
  5. Ouders kennen hun kind het beste. We hechten belang aan wat ouders aandragen
  6. Ouders kunnen bij ons terecht met hun vragen, zorgen en opmerkingen
  7. Afspraken willen we nakomen. Ouders mogen ons hierop aanspreken.
  8. Privacy vinden we belangrijk. Zorgvuldig gaan we met gegevens onze leerlingen en ouders om
  9. We werken er iedere dag aan om onze missie uit te dragen: samen geloven, groeien en genieten!

We merken dat het partnerschap tussen school en thuis tot positieve resultaten leidt. Ouders voelen zich betrokken bij onze school. Leerkrachten voelen zich gesteund en gewaardeerd door de ouders. Samen zoeken we zo naar het beste voor het kind.

Deze gezonde vorm van communicatie staat wel eens onder druk. De huidige maatschappij heeft soms hoge verwachtingen van het onderwijs. In die sfeer van (te) hoge verwachtingen kunnen meningsverschillen ontstaan. Zolang deze met wederzijds respect worden benaderd, gaat het goed. Een goed gesprek maak veel duidelijk en lost de meeste problemen op. Vertrouwen in elkaar is daarbij ons uitgangspunt.

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op