Samen bidden

In de groepen

Het gebed is op onze school een belangrijk onderdeel van de manier waarop we samen willen geloven. We leren kinderen dat God een relatie met ons wil en dat we tot Hem mogen bidden. Het doel van ons gebedsonderwijs is dat kinderen zelf leren bidden. Niet als een ritueel, maar als een anker waarmee we onze hoop op God leren stellen. Een anker geeft vastigheid. Bidden is dat je je anker buiten jezelf gooit op de vaste grond van Jezus Christus.

De kern van ons onderwijs over het gebed is het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader. De Bijbelverhalen die wij aan de kinderen vertellen geven handvatten over hoe we met het gebed om mogen gaan. De grote lijn door de Bijbel heen is dat God alles in Zijn hand houdt.

De kinderen verzamelen in hun groep punten waar gezamenlijk voor gebeden wordt. In alle groepen en in de teamkamer staan gebedsemmertjes waar briefjes in worden verzameld met gebedspunten.

In het team

Het team van onze school komt aan het begin en eind van de week bij elkaar om samen te bidden voor de school, de groepen, de kinderen en de gezinnen van onze school.  We ervaren het als kostbaar en waardevol dat we die mogelijkheid hebben.

Oudergebedsgroep

De oudergebedsgroep van onze school is wekelijks actief. De groep is verdeeld in kleine groepjes die om de beurt op school komen. Op donderdagmiddag of vrijdagochtend komen ouders van de gebedsgroep om de gebedsemmertjes te legen.  Zij gaan vervolgens met elkaar te gaan bidden. We ervaren het als bijzonder om de gebeden van de kinderen en het team door de ouders van de gebedsgroep nogmaals bij God neer te leggen.

Ouders kunnen ook (desgewenst anoniem) gebedspunten aanreiken. Dit kan via de digitale gebedsbus of via de gebedsemmertjes in iedere groep. Ouders kunnen ook mailen met de contactpersonen van de gebedskring, Jantine van Veldhuizen of Fieke van Beek. Het mailadres staat vermeld in de schoolgids.