Ergens niet mee eens of is iets niet duidelijk?

Het kan voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent of dat iets niet duidelijk is. Er kan sprake zijn van ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie of vormen van psychisch of fysiek geweld. Het kan ook zo zijn dat u een klacht heeft. De procedure is dan als volgt:

  1. Ga eerst naar de persoon die het betreft en benoem en bespreek waar u mee zit.
  2. Is dit niet afdoende? Neem dan contact op met de directeur.
  3. Levert het gesprek met de directeur ook niets op, dan kunt u terecht bij één van de interne vertrouwenspersonen.
  4. Dit zijn juf Wilma ter Haar en juf Janneke van Rijn. Zij zijn door het bestuur benoemd als vertrouwenspersoon.

Taken van de vertrouwenspersoon

De taken van de interne vertrouwenspersoon zijn:

  • luisteren naar problemen of klachten
  • het vertrouwelijk omgaan met de melding of klacht
  • zorgen voor bemiddeling of het doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.

Als de klacht niet intern kan woren opgelost, kan er contact opgenomen worden met onze externe vertrouwenspersoon. De contactgegevens staan vermeld in onze schoolgids.

De vertrouwenspersoon en kinderen

Juf Wilma en juf Janneke staan als vertrouwenspersonen ook klaar voor onze kinderen. Jaarlijks vertellen zij in de groepen dat we het op onze school fijnen vinden als iedereen blij en vrolijk naar school komt. En dat we het belangrijk vinden dat de kinderen een leuke klas hebben en een fijne juf of meester. Als er iets gebeurt op het plein of thuis kunnen kinderen dat aan de juf of meester vertellen. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing.ern

Soms gaat het anders en gebeurt er iets dat een kind aan niemand durft te vertellen. We vertellen de kinderen dat ze het altijd aan hun juf of meester mogen vertellen of aan één van de vertrouwenspersonen. De kinderen mogen naar juf Wilma of juf Wilma gaan of ze mogen een briefje in de rode brievenbus doen. Zij gaan dan met het kind in gesprek. Samen zoeken we naar een oplossing.