Schooltijden

De deuren van de school gaan om 8.15 uur open. Om 8.25 uur starten we met de lessen. Ouders van groep 1 en 2 brengen dragen hun kind bij het hek over aan de leerkracht. De leerkrachten gaan om 8.23 uur naar binnen met de kinderen, zodat de lessen om 8.25 uur kunnen starten.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 mogen vanaf 8.15 uur naar hun lokaal lopen, waar de leerkracht hen welkom heet.

De schooldag wordt opgedeeld in verschillende lesblokken en afgewisseld worden met een lunchpauze en tijd om buiten te spelen.

Groep:1 t/m 45 t/m 8
Maandag8.25- 14.15 uur8.25 - 14.15 uur
Dinsdag8.25 - 14.15 uur8.25 - 14.15 uur
Woensdag8.25 - 12.30 uur8.25 - 12.30 uur
Donderdag8.25 - 14.15 uur8.25 - 14.15 uur
Vrijdag8.25 - 12.30 uur8.25 - 14.15 uur

Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders het protocol continurooster. Hierin staan de belangrijkste afspraken vermeld over de gang van zaken rondom het continurooster.

Protocol continurooster