Verkeer

Met name ‘s morgens is het druk rondom de wijkschool. We hebben daarom een aantal afspraken met elkaar gemaakt in het belang van kinderen en ouders. 

  • Kom bij voorkeur op de fiets of lopend naar school. 
  • Wie met de auto komt, wordt gevraagd altijd gebruik te maken van de hoofdingang van de school. Het is niet toegestaan om op de Burgemeester Labreelaan te stoppen of om op de Notarisappel te keren of te parkeren. Dit zorgt voor onveilige situaties. 

Parkeren om 8.15 uur en 14.15 uur

Brengt u uw kind met de auto naar school, kom dan op tijd en parkeer uw auto op de parkeerplaats. De auto kan ook geparkeerd worden op de extra parkeerplaatsen achter de gymzaal. Hier is ruimte genoeg. 

Gebruik Kiss & Ride

Wilt u uw kind alleen maar afzetten, maak dan gebruik van de kiss & ride strook. Vriendelijk verzoek om zover mogelijk door te rijden op deze strook, zodat het overige verkeer achter u kan aansluiten. Om 14.15 uur kunt u de kiss & ride strook gebruiken om met de fiets op uw kind te wachten. 

Gebruik ingangen

We maken vanaf 8.15 uur gebruik van de hoofdingang en de achteringang van de school.  De leerkrachten van groep 1, 1/2 en 2 staan tussen 8.15 en 8.23 uur op het schoolplein om de kinderen te ontvangen en welkom te heten. Eén dag per week brengen ouders hun kind naar binnen. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar binnen.

Hoofdingang:         groep 1, 1/2, 2, 3, 3/4, 4, 5, 5/6 en 7
Achteringang:        groep 6, 8a en 8b

Fietsen stallen

  • De kinderen uit de groepen 1, 1/2, 2, 3 en 3/4 mogen hun fiets buiten het schoolplein langs het hek tussen de rekken plaatsen. 
  • De kinderen uit groep 4, 5, 5/6 en 7 plaatsen hun fiets in de fietsenrekken bij de sporthal. 
  • Ouders die hun kind op de fiets komen brengen en halen, mogen hun fiets tussen de eitjes buiten het hek plaatsen. Het is niet de bedoeling dat kinderen hier hun fiets neerzetten.
  • Het is belangrijk dat de uitgangen vrijgehouden worden voor de veiligheid van u en uw kinderen. Wilt u daarom geen fietsen plaatsen binnen de draaicirkel van de hekken?
  • De kinderen uit de groepen 6, 8a en 8b die van de achteringang gebruik maken, mogen hun fiets tussen de rekken aan de achter- en zijkant van de school plaatsen.

Steppen en boards

Steppen mogen bij de fietsen geparkeerd worden. Ze kunnen met een slot vastgezet worden aan het hek. Er worden geen steppen binnen of in de schuur geplaatst. 

Ballen

Het is niet nodig dat de kinderen een bal van huis meenemen. Op school zijn ballen aanwezig waar de kinderen in de pauze mee mogen spelen. Voor schooltijd zijn er geen ballen op het schoolplein. 

Mobiele telefoons en smartwatches

Mobiele telefoons en smartwatches gaan in principe niet mee naar school. Als het nodig is, kunnen we bellen vanuit school en kunnen ouders de school bellen. Mochten er redenen zijn om wel een mobiel mee te nemen, neem dan gerust even contact op met de leerkracht van uw kind. Neemt een leerling wel een mobiel of smartwatch mee, zonder dat de reden bij ons bekend is en een leerkracht ziet dit, dan bewaart de leerkracht de mobiel of smartwatch tot na schooltijd.