Dagelijkse praktijk

In de dagelijkse praktijk van ons lesgeven vinden we het belangrijk dat:

  • kinderen leren dat ze er bij Jezus echt bij mogen horen en ze gezien en gehoord zijn.
  • we horen dat God een plan met ons leven heeft. Hij is erbij en Hij zorgt voor ons.
  • we samen ontdekken dat God ons talenten heeft gegeven die we in mogen zetten in Zijn Koninkrijk.
  • kinderen weten dat we het nodig hebben om vanuit Gods vergevende liefde te leven.
  • kinderen leren dat God een relatie met ons wil en dat we tot Hem mogen bidden.

Oudergebedsgroep

Aan IKC Amalia is een oudergebedsgroep verbonden. Deze oudergebedsgroep bestaat uit twaalf ouders en is verdeeld in kleine groepjes. Om de twee weken komen ze bij elkaar om voor IKC Amalia te bidden. Ook in de groepen speelt het gebed een belangrijke rol.

Meer lezen over de oudergebedsgroep?