Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4

Groep 4 telt dit schooljaar 22 leerlingen. In groep 4 werken we vooral aan de basisvaardigheden van lezen, rekenen en taal. Zo komen in groep 4 alle tafels aan de orde.

Bij de start van de dag mogen de kinderen zelf naar het lokaal op de eerste verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 4?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
  • Het rekenen met sommen tot de honderd staat centraal en de tafels van 1 t/m 10
  • Er is heel veel aandacht voor het leren lezen op verschillende niveaus
  • De kinderen gaan de hoofdletters leren schrijven
  • Wekelijks is er een handvaardigheid- of tekenles, vaak gekoppeld aan een thema
  • Bij wereldoriëntatie werken we met Naut-Meander-Brandaan. We werken thematisch aan verschillende onderwerpen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuniek 
  • Op donderdagmorgen en vrijdagmiddag hebben de kinderen gym.

Hulp van thuis

We hopen dat ouders thuis met hun kind willen oefenen het leren van de tafels, het liefst elke dag even. Verder is er in groep 4 de ‘trotstas’. Om kinderen alvast te laten wennen aan het presenteren in de groep, gaan ze iets vertellen over waar ze trots op zijn. Ze nemen hiervoor materiaal mee in de trotstas of laten foto’s zien via het digibord. Ouders kunnen hun kind thuis helpen om de trotstas voor te bereiden.

Leerkrachten

Juf Nynke en juf Corine zijn als leerkrachten verbonden aan groep 4.

Nynke Cornelissen

Leerkracht groep 4

Aanwezig: di - vrij

n.cornelissen@ikcamalia.nl

Corine Eij

Leerkracht groep 4

Aanwezig: ma-wo-do

c.eij@ikcamalia.nl

Janneke van Rijn

Intern begeleider groep 4

Aanwezig: ma-di-do

j.vrijn@ikcamalia.nl