Doordacht lesgeven

Op onze school vinden we het belangrijk dat leerkrachten goede en effectieve lessen geven. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn:

  • zelfstandigheid
  • eigen verantwoordelijkheid
  • een kritische blik
  • reflecterend vermogen
  • samenwerken

We bouwen onze lessen op aan de hand van het didactisch model Doordacht lesgeven. Dit zorgt ervoor dat kinderen en leerkrachten met plezier en betrokkenheid werken.

Hoe ziet Doordacht lesgeven eruit?

De leerkracht begint de les met het motiveren van de kinderen en het benoemen van het lesdoel. Wat gaan we leren vandaag? Wat weet je hier al over? De leerkracht doet vervolgens hardop voor hoe een onderwerp aangepakt kan worden. Daarna zijn de leerlingen aan zet. Eerst oefenen zij onder begeleiding van de leerkracht en daarna zelfstandig. Tot slot reflecteert de leerkracht samen met de kinderen op het leerproces.

Coöperatieve werkvormen

We zetten bij onze lessen coöperatieve werkvormen in. Hierin werken de kinderen samen aan een opdracht. Ze leggen aan elkaar onderwerpen uit of oefenen samen een bepaalde vaardigheid. Door coöperatieve werkvormen te gebruiken krijgen de kinderen meer oefentijd. Ook heeft het een positieve invloed op het plezier en de betrokkenheid van de leerlingen.