Grondslag en identiteit

De grondslag van de Stichting is het Woord van God naar de opvatting van de Drie Formulieren van Enigheid. De Stichting erkent de Bijbel als door de Heilige Geest ingegeven, onfeilbaar en van Goddelijk gezag, en dus als historisch betrouwbaar. Als Stichting geloven we dat de Heilige Schrift ook in de opvoeding de leidraad is, omdat de basiselementen van de opvoeding in de Bijbel zijn neergelegd.

Organisatie

Op elke school is een directeur die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en voor de communicatie naar de ouders. Op de Prinses Amaliaschool is dat mevr. Geertje van de Put.

In de wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur is een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende functie in een Raad van Toezicht.

Binnen De Drieslag is dhr. Gert van der Rhee de voorzitter van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Dhr. Lennert de Pater (voorzitter- tot en met december 2021)
  • Dhr. Bram Roggeveen
  • Dhr. Gert Jan de Weert
  • Dhr. Vincent de Heer
  • Dhr. Corné Kranenburg
  • Dhr. Bert Mollema