Handle with Care

Het doel van dit project is om een leerling, die huiselijk geweld heeft meegemaakt, waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Leerkrachten kunnen de leerling dan op een veilige en stabiele manier de ondersteuning geven die het nodig heeft. Door de passende ondersteuning op school kan het stressniveau van de leerling dalen, kan de leerling sneller herstellen en kan mogelijke schade worden voorkomen.

Signaal

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert de politie Veilig Thuis. Veilig Thuis zorgt ervoor dat er een ‘Handle with Care-signaal’ bij de directeur en de Intern Begeleider terecht komt. Deze personen ontvangen voor schooltijd een mail met daarin:

  • de naam van de leerling
  • de geboortedatum
  • de opmerking: Handle with Care

Privacy

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie worden niet aan school doorgegeven. De directeur bepaalt met welke leerkrachten het signaal gedeeld moet worden voor de juiste ondersteuning. Zo kan een leerling bijvoorbeeld een toets of een spreekbeurt op een later moment maken of krijgt de leerling de gelegenheid om even iets anders te doen.

Wij gaan heel zorgvuldig om met het ‘Handle with Care-signaal’. Het wordt alleen gedeeld met die collega’s die hierover geïnformeerd moeten worden. Daarnaast wordt het signaal niet geregistreerd of opgeslagen. Het is alleen bedoeld om op die dag ondersteuning te bieden. Het zal daarom later nergens terug te vinden zijn.

Hier kunt u meer lezen over dit project? U mag ook gerust contact met school opnemen als u vragen heeft.

Zorgen

Maakt u zich zorgen over uw kinderen of andere kinderen? Neem dan contact op met Veilig Thuis of met juf Erna of juf Wilma, onze interne vertrouwenspersonen. Hun contactgegevens vindt u in het Ouderportaal.