Methode voor seksuele vorming

Seksuele vorming is een vanzelfsprekend onderdeel van de opvoeding waar ouders mee te maken krijgen. We geloven dat seksualiteit een Scheppingsgave van God is. Wat Hij zo mooi en intiem bedoeld heeft, wordt juist in onze tijd ook omringd door zoveel gebrokenheid en zonde.

Ouders en school samen

Aan de hand van de methode Wonderlijk gemaakt willen we als ouders en school naast elkaar staan en elkaar ondersteunen om onze kinderen hier op een goede manier over te vertellen en in te begeleiden. 

Wonderlijk gemaakt is een methode met heldere doelen en uitgewerkte activiteiten die ons helpt om seksuele vorming op een positieve manier aan de orde te stellen. Als het niet structureel een plek heeft, is de kans groot dat het vaker vanuit de negatieve kant belicht wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je moet reageren op schuttingtaal, nieuwsberichten of vervelend gedrag dat plaatsvindt in de klas of op het plein.

De belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt is dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet. Elk kind is geschapen door God de Schepper. Elk kind is het waard om gekend, geliefd en beschermd te worden.

Opbouw van de methode

Wonderlijk gemaakt biedt lessen voor elke groep van de basisschool. Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn dat vier lessen per jaar en in groep 7 en 8 zijn dat elk zeven lessen. In totaal zijn het 38 lessen waarmee de doorgaande lijnen geborgd worden. Voor iedere groep is er een brief waarin ouders kunnen lezen wat er in de lessen aan bod komt. Ouders ontvangen deze informatiebrief voor de voorjaarsvakantie, zodat zij thuis met hun kinderen kunnen doorpraten over de gegeven lessen binnen de veilige setting van het gezin.

Ouderbrochure

Daarnaast is er bij de methode een ouderbrochure gemaakt. De ouderbrochure informeert ouders over wat er op school aan de orde komt in Wonderlijk gemaakt-lessen en biedt ouders zelf tips voor gesprekken thuis. Ouders zijn de eerste opvoeders, juist ook voor het thema seksuele vorming. School pakt ook zijn rol. Zo zijn ouders en school samen sterker! De ouderbrochure is op school verkrijgbaar voor €3,50.

Wonderlijk en waardevol; een boek voor thuis

Wonderlijk en waardevol is een boek met handvatten om thuis het gesprek over seksuele vorming met uw kind te voeren. Het boek is geschreven voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Graag attenderen we u op dit boek. Via deze link kunt u meer informatie vinden over dit boek. Het boek is te bestellen via de plaatselijke boekhandel. Hier zijn ook meer boeken over dit onderwerp te vinden en in te zien.