De school als oefenplaats

Op onze school werken leerlingen aan vaardigheden die je als succesvol burger nodig hebt. Het gaan om vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. Oefenen van burgerschap willen we op school stimuleren in een veilige omgeving.

Sociaal emotioneel leren en burgerschap

Binnen de methode Kwink die wij gebruiken voor sociaal emotioneel leren is er een leerlijn burgerschap. Sociaal emotioneel leren en burgerschap horen bij elkaar. Op onze school ondersteunen we leerlingen in het ontwikkelen van vaardigheden. Ze kunnen zo actief mee doen in de (school)gemeenschap. Voor burgerschap is het belangrijk dat leerlingen inzicht krijgen in onze samenleven en de werking van onze democratische rechtstaat. Dit sluit aan bij de vijf SEL-competenties uit Kwink: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken.

Inhoud van burgerschap

De inhoud van burgerschap kunnen we weergeven in een aantal grote opdrachten. We geven een aantal voorbeelden:

 1. Democratie is van waarde (vrijheid van meningsuiting, democratische principes, grondrechten en andere rechten)
 2. Wie heeft het hier voor het zeggen? (over de historische contexten van de rechtstaat, verschillende bestuursvormen)
 3. Democratie moet je doen! (respectvol omgaan met meningsverschillen, actief luisteren, op school participeren in besluitvorming)
 4. Iedereen is anders, maar gelijkwaardig
 5. De digitale maatschappij, dat ben jij
 6. Iedereen is wereldburger
 7. Verantwoordelijk voor je leefomgeving.

Bekijk hier het overzicht van de lessen die gegeven worden op onze school.

De leerlingenraad

Eén van de onderdelen van burgerschap op onze school is de leerlingenraad. Kinderen uit groep 6 t/m 8 leren op deze manier hoe ze inspraak hebben en betrokken kunnen zijn bij onze school. We stimuleren kinderen op deze manier om hun ideeën kenbaar te maken en hun standpunt te verwoorden. Zo werken we samen aan de veiligheid, de sfeer en het onderwijs op onze school.

Vanaf groep 6 zitten er twee leerlingen per groep in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt vijf keer per schooljaar bij elkaar. In september krijgen de leerlingen eerst les over de werking van onze democratie. Aansluitend aan deze les introduceert de leerkracht de leerlingenraad en kunnen kinderen zich kandidaat stellen. Per groep worden er twee leerlingen verkozen die namens de groep zitting nemen in de leerlingenraad. 

Voorafgaand aan de leerlingenraadbijeenkomsten is er in de groep een klassenvergadering. Hier worden de punten besproken die meegaan naar de leerlingenraad. Eén van de leerlingen maakt een verslag van de leerlingenraad. Dit verslag wordt verstuurd naar alle leerkrachten. Ook verschijnt er een samenvatting in de nieuwsflits.

Leerlingenraad 2023-2024

In het schooljaar 2023-2024 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad:

 • Sem en Bram: groep (5)/6
 • Saar en Daniël: groep 6
 • Jesse en Suze: groep 7
 • Niek en Zevva: groep 8A
 • Amy en Noah: groep 8B