Iedere maandagochtend mogen de kinderen hun zendingsgeld meenemen naar school. Het zendingsgeld kan ook in de vorm van collectebonnen mee worden gegeven. Daarnaast kan het geld ook digitaal overgemaakt worden via deze link.

Sponsorkind

Ieder schooljaar sparen we voor een sponsorkind van Woord en Daad. We horen regelmatig hoe het met hem gaat en hoe de vorderingen op school zijn. In de periode dat we voor ons sponsorkind sparen sturen we ook iets namens onze school. De eerste periode van het schooljaar sparen we voor ons sponsorkind in Sierra Leone.

Andere doelen

Naast ons sponsorkind zijn er jaarlijks nog twee of drie doelen waar we voor sparen. Dit zijn doelen die raakvlakken hebben met de verspreiding van het evangelie en met hulpverlening. Meestal zijn het projecten die gericht zijn op kinderen en onderwijs. Daar waar mogelijk spelen we in op de actualiteit. Via de nieuwsflits houden we ouders op de hoogte van de verschillende doelen.

Acties

Eén keer in de twee jaar houden we rondom Dankdag een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Ook de dankdagcollecte is in dat jaar voor de Voedselbank. In het andere jaar organiseren we een actie waarbij kinderen actief iets moeten doen: lege flessen inzamelen, iets verkopen of een stickervel met bedragen vol maken.