Met bovenstaande relatieomschrijving als uitgangspunt werken we op onze school aan een succesvolle samenwerking met ieder ouder.

Persoonlijk contact

Ouders kennen hun kind het beste. Wij vinden het daarom belangrijk om samen met u af te stemmen wat het beste is voor uw kind. Een goed persoonlijk contact tussen school en thuis is essentieel. We vragen ouders om ons op de hoogte te houden van gebeurtenissen thuis die van belang zijn. Andersom houden wij ouders op de hoogte van zaken die op school spelen.

Ouders die een korte mededeling hebben voor de leerkracht van hun kind, kunnen om 8.15 uur de school even binnenlopen. Leerkrachten hebben van 14.15-14.45 uur pauze. Daarna bent u welkom om even binnen te lopen of te bellen. Een berichtje sturen via Parro kan altijd.

Afspraak

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt binnen de school voor ouders. Ouders kunnen de leerkracht aanspreken op het schoolplein of een berichtje sturen via Parro.

De directeur heeft geen officieel spreekuur. Ouders kunnen altijd een afspraak met haar maken of even binnenlopen. Ook via Parro is de directeur bereikbaar voor vragen van ouders.

Rapportage

Twee keer per schooljaar, in februari en eind juni, krijgen de kinderen een schriftelijke rapportage over hun vorderingen. Daarnaast is het volgdossier van iedere leerling zichtbaar in ons Ouderportaal. Ouders worden via de nieuwsflits en Parro geïnformeerd wanneer het volgdossier een update heeft gehad.

Oudergesprekken

Op verschillende momenten in het schooljaar zijn ouders welkom voor een gesprek met de leerkracht.

 • Het startgesprek
  • In de derde en vierde week van het schooljaar
  • Goede samenwerking tussen ouders en school staat centraal. Ouders vertellen de leerkracht wat er nodig is voor het kind om zich goed te ontwikkelen
  • We spreken graag alle ouders in deze gespreksronde.
 • Het voortgangsgesprek
  • Eind november
  • Voortgang en (sociale) ontwikkeling wordt besproken, toetsen uit het Ouderportaal. Daarnaast is er ruimte voor ouders om vragen te stellen.
  • Ouders zijn vrij om zich in te schrijven bij deze gespreksronde.
 • Het rapportgesprek
  • Half februari
  • Voortgang en ontwikkeling aan de hand van het rapport en de midden-toetsen van CITO. Ligt de ontwikkeling op koers?
  • We spreken graag alle ouders in deze gespreksronde.
 • De afronding
  • Voorlaatste schoolweek
  • Voortgang en ontwikkeling aan de hand van het rapport en de eind-toetsen van CITO. Terugblik op het afgelopen en aandachtspunten voor de overgang naar de nieuwe groep.
  • Ouders zijn vrij om zich in te schrijven bij deze gespreksronde.

Kijkje in de klas

Vier keer per schooljaar zijn ouders welkom om een kijkje te nemen in de klas van hun kind. Om 8.15 uur mogen ouders mee naar binnenlopen. In de groep kunnen zij zien waar de kinderen mee bezig zijn. De data voor het kijkje in de klas zijn te vinden in onze agenda. In verband met de maatregelen rondom corona wijken we hier in het schooljaar 2021-2022 van af. Via de nieuwsflits houden we u op de hoogte van de mogelijkheden.

Ouderportaal

Via het Ouderportaal heeft iedere ouderzicht op de administratieve gegevens van de kinderen. Tevens zijn de uitslagen van de methode onafhankelijke toetsen zichtbaar voor ouders. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn ook gespreksverslagen en andere toetsen zichtbaar voor ouders. We gebruiken op onze school het Ouderportaal niet als vervanging voor persoonlijk contact, maar als waardevolle aanvulling daarop. Daarbij zien we het als ondersteuning bij het optimaliseren van de samenwerking tussen ouders en school.

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op