Schoolvakanties en vrije dagen

Onze school stelt in overleg met de MR het vakantierooster vast. We houden ons daarbij aan de landelijke voorschriften. Daarnaast houden we zoveel mogelijk rekening met de vakantieroosters van het Voortgezet Onderwijs in Barneveld. Naast de schoolvakanties zijn er momenten dat de school gesloten is in verband met studiedagen voor het team. We vinden het belangrijk dat alle kinderen voldoende onderwijstijd krijgen en vragen ouders om rekening te houden met het vakantierooster.

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Andere activiteiten

In onderstaande planning staan de activiteiten vermeld die in het komende schooljaar plaats zullen vinden. U vindt hier de studiedagen, de vieringen, de 10-minutengesprekken en andere belangrijke momenten in terug.

Jaarkalender 2023-2024

Verlof aanvragen

Mocht een kind niet naar school kunnen komen, dan zijn er richtlijnen voor het aanvragen van verlof.

Ziekte en verlofaanvraag