Wat is dyslexie?

 • Dyslexie betekent letterlijk: ‘niet kunnen lezen’
 • Als iemand dyslexie heeft, gaan de hersenen anders met taal om
 • Dyslexie is aangeboren
 • Het maakt niet uit hoe slim je bent. De hersenen werken gewoon een beetje anders!

Wat vinden kinderen met dyslexie lastig?

 • Het leren lezen en spellen gaat langzamer
 • Een kind heeft meer tijd nodig om iets te lezen en te onthouden
 • Hardop voorlezen
 • Klanken uit elkaar houden en onthouden hoe het geschreven moet worden.
 • Volgorde van klanken (drop of dorp) of klanken die hetzelfde klinken (gedicht of gedigt)

Sterke kanten van mensen met dyslexie

 • Veel interesse in de wereld om hen heen
 • Kunnen dingen die ze gezien hebben goed onthouden
 • Helpen graag andere mensen

Wist u dat?

 • Mensen met dyslexie klokkijken soms ook lastig vinden?
 • Mensen met dyslexie vaak heel creatief zijn?
 • Meer jongens dan meisjes dyslexie hebben?

Heeft mijn kind dyslexie?

Heeft uw kind moeite met lezen en spellen? Vraagt u zich af of uw kind misschien dyslexie heeft? Neem dan contact op met de intern begeleider van onze school, Janneke van Rijn. Zij kan u vertellen hoe we kunnen onderzoeken of een kind daadwerkelijk dyslexie heeft. Dyslexie is er in verschillende niveaus. Op school starten we dan een traject om een dyslexie onderzoek voor te bereiden. We verzamelen informatie in het leerlingdossier om de hardnekkigheid van het probleem bij uw kind aan te tonen. Als er gedurende anderhalf jaar onvoldoende vooruitgang is, is er sprake van een hardnekkig probleem.

Dyslexieonderzoek

Als het dossier compleet is en ondertekend, nemen we als school contact op met de gemeente Barneveld. Als het dossier is goedgekeurd, kunnen ouders een jeugdhulpaanbieder uit kiezen voor een dyslexieonderzoek. Na afronding van het traject wordt de jeugdhulp weer overgedragen aan de school. Als school kijken we dan samen met de jeugdhulpaanbieder en de ouders welke hulp het kind nodig heeft. We maken samen een plan.

Wilt u alle informatie nog eens nalezen? Kijk dan in deze folder van de gemeente Barneveld.

Uitkomst van het onderzoek

 • Als een kind ernstige dyslexie heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor hulp. Deze hulp wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. Een kind krijgt dan maximaal anderhalf jaar wekelijks hulp bij lezen en spelling door een jeugdhulpaanbieder.
 • Als er wel sprake is van dyslexie, maar niet van ernstige dyslexie, dan krijgt het kind wel een dyslexieverklaring, maar geen vergoede behandeling. We zorgen dan dat uw kind op school kan werken met compenserende materiaal en er andere afspraken gelden. Dit leggen we vast in een dyslexiepaspoort.

Spelling- of leesprobleem

Het kan ook zo zijn dat een kind geen dyslexie heeft, maar een spelling- of een leesprobleem. Ook dan maken we op school een plan om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. We kunnen dan gebruik maken van materialen en software die ook bij kinderen met dyslexie worden gebruikt.

Preventief

Op school is er veel aandacht voor het leren lezen en spellen. We vinden het belangrijk dat kinderen goed leren lezen en spellen. Hier hebben ze de rest van hun schoolloopbaan en later in de maatschappij profijt van. Vanaf groep 1 brengen we risicofactoren in kaart. Vanaf midden groep 2 kunnen leerlingen gaan werken met het computerprogramma BOUW! Met BOUW! kunnen we kinderen een voorsprong geven in het lees- en spellingproces.

Wat kan ik als ouder doen?

Het is voor kinderen erg belangrijk om vooral veel plezier in het lezen te houden of te krijgen. Thuis kunt u uw kind veel voorlezen en zelf laten lezen. Meer hierover kunt u lezen op onze website op de pagina over Blijven Lezen.