Doel

De huidige methode is aan vervanging toe. Dit is een goed moment om met elkaar te reflecteren op het huidige rekenonderwijs en te kijken waar kwaliteitsverbetering mogelijk is. Dit traject wordt begeleid door collega’s die zich extra verdiepen in het rekenonderwijs van nu, het expertteam rekenen.

Nieuwe methodes 

In de periode rond de herfstvakantie hebben we in de groepen 4 t/m 8 twee nieuwe rekenmethodes uitgeprobeerd. In het vooronderzoek is duidelijk geworden dat de nieuwere methodes beter aansluiten bij de referentieniveaus. Voor ons betekent dit dat we, met name in de bovenbouw, meer maatwerk kunnen bieden voor de leerlingen. Vanaf januari willen wij de nieuw gekozen methode gaan implementeren voor de groepen 4 t/m 8.

Keuze en implementatie

Na een onderzoeks- en uitprobeerfase kunnen wij u laten weten dat we kiezen voor de methode “Pluspunt 4”. Deze methode sluit goed aan bij onze visie en leerlingpopulatie.

Na de kerstvakantie starten we met de nieuwe methode. In de eerste fase van de invoering werken we blended. Dit betekent dat we werken in een werkboek en digitaal combineren. Hierdoor kunnen we de focus leggen op een goede instructie en het aanbieden van een strategie. Zo kunnen ook de leerlingen goed wennen aan de nieuwe werkwijze van de methode. De combinatie met digitaal werken maakt dat we de stof op het niveau van de leerling kunnen aanbieden.

In de weken voor de kerst wordt bepaald bij welk blok de groepen starten. Hiermee sluiten we aan bij het startniveau van de groep, passend bij de doelen van pluspunt 4.

In deze presentatie voor ouders kunt u meer informatie vinden over pluspunt 4. We houden u in de komende maanden op de hoogte.