In de praktijk

Het kan voorkomen dat het leren moeilijker gaat of dat een kind juist meer uitdaging nodig heeft. Ook kan er sprake zijn van een beperking of een gedragsprobleem. Dan gaat de leerkracht in overleg met de ouders of nemen de ouders contact op met de leerkracht.

Vaak kan de leerkracht de benodigde extra ondersteuning prima zelf bieden eventueel aangevuld met adviezen van onze intern begeleider. Als er meer hulp nodig is dan schakelen we het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei in. Zij kunnen adequate ondersteuning bieden bij vragen vanuit school. De intern begeleider neemt indien nodig contact op met het Samenwerkingsverband.

Wil u meer weten over het Samenwerkingsverband? 

Wat doen wij aan passend onderwijs?

Begaafde leerlingen

Begaafde kinderen kunnen tot goede prestaties komen als we hen op een juiste manier onderwijs aanbieden en hen begeleiden. Als blijkt dat kinderen meer uitdaging nodig hebben, krijgen ze extra verdiepend werk in de klas. Heeft een leerling nog meer nodig, dan krijgt hij of zij een plek bij de Doordenkers. Deze groepjes kinderen (van groep 1 t/m 8) krijgen opdrachten en begeleiding van een leerkracht die voor deze taak een dag in de week ingezet wordt.