Over IKC Amalia

Vanuit ons geloof in God willen we tegemoet komen aan de eigenheid van elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om een persoonlijke relatie met God. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen.

Onze ambitie is het bieden van een plek waar kinderen zich geliefd weten, waar ze mogen groeien en waar respectvol met elkaar wordt omgegaan. We willen als team samenwerken met kinderen en ouders in een klimaat waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Ieder kind is bijzonder!

Wij geloven dat ieder kind kan uitblinken als het de kans krijgt om zijn talenten te ontplooien. Als kinderen op de juiste manier worden gestimuleerd om zelfstandig tot creatieve oplossingen te komen, ontdekken zij vanzelf waar ze goed in zijn en welke unieke gaven zij van God hebben gekregen.

Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden besteden we aandacht aan de creatieve, motorische en muzikale vorming. We willen samen met de kinderen genieten van spelen, leren, ontdekken en onderzoeken. Daarnaast is vooral ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden – een sociaal en betrokken mens zijn in deze wereld – een belangrijk doel.

Samen geloven, groeien en genieten!

 

Op IKC Amalia werken we als professionals, kinderen en ouders samen. Ieder heeft een eigen rol in deze samenwerking.

 

 

 

Ons geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is op IKC Amalia de gezamenlijke basis.

 

 

 

Graag bieden we ieder kind en ieder teamlid ruimte om te groeien en te ontwikkelen, op eigen niveau en met eigen talent.

 

 

 

Op IKC Amalia hebben we plezier en genieten we van en met elkaar. We spelen, ontdekken, leren en onderzoeken samen.