Rekenen in groep 3

De rekenmethode Semsom is speciaal ontwikkeld voor de leerlingen van groep 3. Spelend en bewegend leren zijn in iedere les aanwezig. Aan het eind van groep 3 zijn de leerlingen voorbereid op de startdoelen van groep 4.

In groep 3 is er veel aandacht voor het leren lezen. We willen met de inzet van Semsom de leerlingen een stevige basis meegeven voor rekenen. Semsom groeit mee met kinderen in de onderbouw. Op een natuurlijk manier worden kinderen begeleid van speelse kleuter naar zelfstandige leerling.

Een goede basis in groep 3

Om in de bovenbouw goed te kunnen rekenen is het van belang dat er een goede basis wordt gelegd in de onderbouwgroepen. Ook is goed leren rekenen een belangrijke voorwaarde voor succes in de huidige en toekomstige samenleving. Kinderen in groep 3 zijn nog jong. Daar houdt Semsom rekening mee door spelend en bewegend leren. De leerkracht geeft uitleg waar alle leerlingen bij betrokken worden. Er is veel ruimte voor oefenen en automatiseren. We doen dit aan de hand van de rekenmuur.

Wat is de rekenmuur?

Om een sterk rekenfundament te leggen, gebruikt Semsom de rekenmuur van Bareka. In groep 3 is begripsvorming heel belangrijk, maar zeker ook het automatiseren. Iedere les starten we met een automatiseringsoefening. Ieder onderdeel van de rekenmuur is belangrijk. Zo voorkomen we dat er later in de basisschool hiaten ontstaan.

Eén doel per week

Iedere week werken de kinderen aan één nieuw rekendoel. Stap voor stap werken we het doel uit en verwerken de kinderen wat ze geleerd hebben. We leren de kinderen met Semsom ook om zelf bij te houden welke leerdoelen ze behaald hebben en aan welke leerdoelen ze nog moeten werken. In ieder werkboek staat een overzicht van de leerdoelen. Met behulp van de plaatjes erbij, begrijpen de kinderen de doelen goed. Zo werken we aan eigenaarschap van de kinderen bij hun leerproces.