Uw kind is kostbaar. En het kan spannend zijn om een deel van de opvoeding uit handen te geven. Daarom werken we graag nauw samen met u als ouder. We vinden het belangrijk dat onze opvang aansluit bij de thuissituatie. We laten ruimte voor verschillen in de ontwikkeling. Steeds vanuit het besef dat ieder kind uniek is door de gaven die het van God heeft ontvangen.

 

Samenwerken met ouders

Uw kind is kostbaar. En dus snappen we dat het spannend kan zijn om een deel van de opvoeding uit handen te geven. Daarom werken we graag nauw samen met u als ouder. U kent uw kind namelijk als geen ander. Uitgangspunt is altijd een vertrouwensband waarin u als ouder meepraat, meedenkt en meebeslist over de ontwikkeling van uw kind.

Wij hebben een oudercommissie. Onze oudercommissie heeft adviesrecht op een aantal thema's ten aanzien van het beleid van de peuteropvang. U kunt deze commissie bereiken via oc@kindcentradedrieslag.nl