Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7

Groep 7 telt dit schooljaar 36 leerlingen. Naast de bekende vakken als taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie zijn er specifieke zaken voor groep 7. In deze groep doen de kinderen bijvoorbeeld verkeersexamen.

Bij de start van de dag mogen de kinderen via de hoofdingang zelf naar het lokaal op de eerste verdieping komen. De deuren gaan om 8.15 uur open. De leerkrachten heten de kinderen welkom. Om 8.25 uur starten we met de lessen.

Wat gebeurt er zoal in groep 7?

  • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
  • We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen
  • Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking
  • De kinderen werken ook op een chromebook
  • Ieder kind heeft een eigen set met ‘oortjes’
  • Dagelijks is er aandacht voor rekenen, taal en spelling. Dit doen we regelmatig in twee instructiegroepen.
  • Iedere week is er huiswerk; voor één vak een maakopdracht en regelmatig een leeropdracht
  • Ook leren de kinderen om met een agenda te werken
  • Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen hebben de kinderen gym.

Voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs

In groep 7 starten we met het proces om ons voor te bereiden op het Voortgezet Onderwijs. Wilt u alvast meer lezen over het VO? Dat kan via de VO-gids!

Voortgezet Onderwijs

Leerkrachten

Juf Renate, meester Direan en meester Jesse zijn als leerkrachten verbonden aan groep 7. Elke dag zijn er twee leerkrachten aanwezig bij deze groep.
Juf Janneke van Rijn is de internbegeleider van deze groep.

Renate Bax

Leerkracht groep 7

Aanwezig: ma - di - vrij

r.bax@ikcamalia.nl

Direan Bakker

Leerkracht groep 7

Aanwezig: di-wo-do-vrij

d.bakker@ikcamalia.nl

Jesse Haasnoot

Leerkracht groep 7

Aanwezig: wo-do

j.haasnoot@ikcamalia.nl