Groep 1/2

Welkom op de pagina van groep 1/2

Groep 1/2 telt dit schooljaar 26 leerlingen. Vijftien leerlingen zitten in groep 1 en de andere elf leerlingen in groep 2.  De leerlingen krijgen lessen die specifiek voor groep 1 of voor groep 2 zijn, maar er zijn ook gezamenlijke lessen.

Bij de start van de dag staat de juf op het plein om te kinderen te verwelkomen. Om 8.23 uur gaan de kinderen samen met de juf naar binnen, zodat de lesdag om 8.25 uur kan beginnen. Eén keer in de week mogen de ouders hun kind in de groep brengen. Voor groep 1/2 is dat de eerste helft van het jaar op donderdag en de tweede helft van het jaar op dinsdag.

Wat doen we zoal in groep 1/2?

 • Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal
 • Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen
 • We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan
 • De kinderen krijgen Engels en leren de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.
 • Elke laatste donderdagmiddag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.
 • Op de middagen is er aandacht voor muziek, wereldoriëntatie en begrijpend luisteren.
 • De kinderen leren de cijfers van 1 – 20 tellen
 • De getalsymbolen 1-12 kennen de kinderen en ze kunnen er ook betekenis aan geven.
 • De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod
 • Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
 • Om de week staat er een nieuwe letter centraal
 • De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren
 • De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal in ons gebouw
 • We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen.

De leerkrachten

Juf Arja en juf Jannine zijn als leerkrachten verbonden aan groep 1/2.

Arja Vlasblom

Leerkracht groep 1/2

Aanwezig: ma - di- do - vr

a.vlasblom@ikcamalia.nl

Jannine Kamman

Leerkracht groep 1/2

Aanwezig: wo

j.kamman@ikcamalia.nl

Wilma ter Haar

Intern begeleider groep 1/2

Aanwezig: di-do

w.thaar@ikcamalia.nl