Hoe gebruiken we Parro?

Leerkrachten kunnen foto’s en bijzondere groepsmomenten gemakkelijk via Parro met ouders delen. Hier kunnen ouders vervolgens thuis met hun kind over doorpraten. Dit verhoogt de betrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen. Een leerkracht kan een groep een berichtje sturen, maar ook een individuele ouder.

Ouders hebben de mogelijkheid om foto’s die via Parro verstuurd zijn te downloaden. Zo ontstaat er een mooi beeld van de basisschooltijd van de kinderen. Wij vragen ouders om zorgvuldig om te gaan met het delen van foto’s in verband met de privacy.

Ouders kunnen rechtstreeks met leerkrachten communiceren via Parro. Dit is handig bij het doorgeven van organisatorische zaken, zoals ziekmeldingen of het maken van een afspraak.

Verschillende gesprekken

Het is mogelijk om naast het 1-op-1-gesprek en het groepsgesprek een kindgesprek te voeren in Parro. Een kindgesprek is bedoeld voor de situaties waarbij een ouder of een leerkracht een gesprek wil met meerdere personen die bij een kind betrokken zijn.

Welk gesprek wanneer?

  • 1-op-1 gesprek:
    1 ouder – 1 leerkracht (bijvoorbeeld: ziekmelding / kort iets melden van belang voor die dag.)
  • Groepsgesprek:
    meerdere ouders – 1 leerkracht (bijvoorbeeld: informatie over halen brengen bij een excursie)
  • Kindgesprek:
    2 ouders – 2 leerkrachten en de Intern Begeleider (bijvoorbeeld: gesprek over het kind van belang voor meerdere betrokkenen)

Handleiding voor ouders 

Gespreksplanner

Een aantal keer per schooljaar ontvangen ouders een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht van hun kind. Ouders kunnen dan zelf een tijdstip kiezen voor een tien minutengesprek. Dit gebeurt ook via Parro.