Ouderbijdrage 2023 – 2024

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

In november ontvangt u via Parro een bericht van Schoolkassa. We vragen u dan om de ouderbijdrage van €22,50 per kind te betalen. Mocht u gespreid willen betalen, dan is dat mogelijk. Het is het handigste om dan per kind te betalen. Is het gezien uw financiële situatie niet mogelijk om €22,50 per kind te betalen, dan zijn er wellicht mogelijkheden voor een regeling met de gemeente. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met juf Geertje om te kijken welke mogelijkheden school voor uw gezin heeft.

Wat gebeurt er met de ouderbijdrage?

Van de ouderbijdrage betalen we die activiteiten en materialen die niet door de overheid worden vergoed. U moet dan denken aan het cadeautje met Sinterklaas, het boek met Kerst, de traktatie op Koningsdag en bij andere festiviteiten, de activiteiten rondom de Kinderboekenweek en de afscheidsavond van groep 8.

Het is een vrijwillige bijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig. Kinderen zullen nooit buitengesloten worden en altijd een boek of cadeautje krijgen, ook als de ouder niet betaalt. Het is echter wel fijn als iedereen wil bijdragen, zodat we samen voor alle kinderen deze activiteiten kunnen organiseren. Bent u in de gelegenheid om iets meer te geven dan € 22,50? Dan nodigen we u daar van harte toe uit. Dan kunnen we daarmee de ouders helpen die het niet zo breed hebben.